trainingen

Taekwondo-club

KEUMGANG Sint-Truiden

Trainingen

Sportcomplex St-Pieter

 

Maandag (turnzaal): 19 - 20.30 u

Woensdag (mattenzaal): 18 - 19.30 u

Vrijdag (turnzaal): 18 - 19.30 u

 

Lidmaatschap

Hoe kan je lid worden?

 

Je biedt je spontaan aan op één van onze trainingen. Je kan dus ten alle tijde in de loop van het jaar van start gaan. Om te starten is gewone sportkledij voldoende, een taekwondo-uniform (dobok) is dan nog niet verplicht. De minimum-leeftijd om in te schrijven is 8 jaar.

 

Het lidmaatschap kost op jaarbasis € 125.

In deze prijs is een bijdrage van € 25 inbegrepen dat door onze vereniging wordt doorgestort naar de Vlaamse Taekwondo Bond vzw. Door deze bijdrage wordt niet alleen uw verzekering in orde gebracht, maar is het ook mogelijk om deel te nemen aan wedstrijden, danexamens, demonstraties, enz.

De resterende € 100 dient om de werking van onze vereniging te verzekeren (huur zaal, deelname wedstrijd, aankoop materiaal, onkostenvergoedingen, ...).

De bijdrage dient te worden gestort op de bankrekening BE49 0011 9709 3871.

CASH GELD WORDT NIET AANVAARD!

 

OPGELET! Sinds 1 februari 2014 hanteert de Vlaamse Taekwondo Bond vzw een nieuwe regeling in kader van de ledenadministratie. Onze vereniging wil de maatregel meevolgen waarbij de vervaldatum van het jaarlijks lidmaatschap voor alle leden op 30 september wordt gebracht. Indien je dus in de loop van het jaar een nieuw lid wordt, betaal je in het begin in verhouding een bijdrage die geldig is tot 30 september. Meer info bij het clubbestuur.